Clic Cymru

MWGWD

Delweddu Cynnyrch

Ar gychwyn pandemig Covid cafwyd ein comisiynu gan Mwgwd i gynhyrchu delweddau ar gyfer rhai o'u syniadau hwy.

Cyflwynwyd ein syniadau i Mwgwd gyda amryw o ddyluniadau a syniadau er mwyn iddynt allu gwireddu eu gweledigaeth cyn ymroi yn llwyr I’r broses cynhyrchu.

Dyma rhai esiamplau o'n dyluniadau ar gyfer Mwgwd.

Drwy ddefnyddio Adobe Photoshop roedd yn bosib i ni gyd-weithio gyda Mwgwd mewn dull syml ac effeithiol er mwyn gallu adolygu a newid y dyluniadau.

A-Z PAINTING

Gwefan & Pecyn Brandio

Comisiynwyd gan A-Z Painting i ddarparu gwefan deinameg newydd yn ogystal a phecyn brandio a logo newydd.

Ar gyfer y cwmni peintio ac addurno yma penderfynwyd optio am wefan glan a chlir er mwyn adlewyrchu safon eu gwaith addurno.

Mae'r gwefan wedi ei gysylltu gyda cyfeiriadur busnes Yell.com er mwyn gallu mewnforio adolygiadau newydd a'u arddangos ar y gwefan. Mae'r gwefan hefyd yn cynnwys galeri lluniau sydd wedi ei gysylltu gyda Facebook er mwyn symleiddio y proses o gyhoeddi lluniau newydd i'r cleient.

Cewch weld y gwefan llawn isod.

Ewch i'r gwefan

Wrth drafod anghenion y cleient penderfynwyd optio am logo syml oedd yn ymgorffori rhai o'r elfennau dylunio gwreiddiol. Bu'r cleient optio am logo wedi ei animeiddio hefyd er mwyn gallu tynnu sylw i'r busnes ar y cyfryngau cymdeithasol.